Ann-Christin Berg

Ann-Christin Berg, Jungiansk Analytiker og psykoterapeut NFAP, NFP, SAP-DK, IAAP

           Håkon Gamles gate 9, 3111 Tønsberg      Kart                                        Telefon 9765 9473                                                                                                   Email:   annchristin@psykoterapeuten.no


 
 

Velkommen til hjemmesiden min. jeg håper du finner den informasjonen du trenger her, men hvis du har andre spørsmål, så svarer jeg gjerne på dem før du eventuelt bestemmer deg for en prøvetime.

Hvis du vil ta kontakt med meg kan du enten ringe, skrive en epost direkte, eller bruke skjemaet som ligger under 'Kontaktopplysninger' øverst til høre på siden.


HVA SØKER FOLK HJELP FOR?

De vanligste plagene hos mine klienter er angstrelaterte. Indre uro, panikk, fortvilelse, sterk anspenthet, overreaksjoner og ukontrollerbare følelser som skyld, skam og nederlag preger hverdagen og relasjonene deres.

Andre strever med depressive symptomer; opplevelsen av tomhet og meningsløshet, sorg, tap, handlingslammelse og mismot, mislykkethet og følelsen av at noe er alvorlig galt.

Sorg, tap, avvisning og tidlige, ubearbeidede traumer er som regel det første som avdekkes når vi i fellesskap undersøker deres personlige historie.

HVA ER MÅLET MED TERAPIEN?

Arbeidet med å få klarhet i sammenhengen mellom nåværende tilstand og de underliggende årsakene, har som mål å komme til ny innsikt, som er helt avgjørende for å kunne endre på destruktive tanke- og reaksjonsmønstre. Undersøkelsen av tidlige traumatiske opplevelser, avvisning eller forlatthet, avdekker ofte en ensidig tilpasning til ytre krav som har overskygget den ekte personligheten. En dypere forståelse av egen historie og identitet styrker evnen til å gjøre nødvendige endringer, både i forholdet til seg selv, i nære relasjoner og sosial adferd generelt. Etter hvert kan indre konflikter dempes eller løses, og drivkraften som frigjøres kan påvirke den personlige viljen, evnen til glede og tilstedeværelse, og til å ta ansvar for å styre utviklingen i en mer konstruktiv retning.

HVA KJENNETEGNER JUNGIANSK TERAPI?

Jungiansk terapeutisk teori og praksis kjennetegnes av fokus på å bringe ubevisste faktorer opp til overflaten, og i sin tur forstå meningen med plagene og hvordan smertefulle opplevelser kan omformes til verdifull erfaring. Drømmearbeid, fantasier og kreative uttrykk er viktige verktøy.  teorien er beriket med et omfattende, men lett tilgjengelig begrepsapparat for det komplekse  systemet av psykiske faktorer og følelsebaserte mekanismer som er del av alle menneskers virkelighet. Det egner seg godt til å kommunisere forståelig og skape innsikt i de underliggende årsakene, samtidig som det etterhvert blir et anvendelig verktøy i den selvstendige viderføringen av utviklingsprosessen.

Potensialet for personlig utvikling anses som et sentralt aspekt i arbeidet med en hvilken som helst problematikk. Dette potensialet stimuleres i møtet mellom den egne indre og ytre verden, og blokkeres hvis denne kommunikasjonen ikke finner sted. Det resulterer i stagnasjon og ensidighet i personligheten og medvirker i stor grad til følelsesmessige konflikter, derfor blir det lagt stor vekt på å utvide valgmulighetene gjennom tilgang til tidligere ubrukte, eller midlertidig tapte ressurser i den enkelte.

HVEM PASSER DET FOR?

Terapiformen egner seg spesielt godt for 'vanlige mennesker' som har kommet til et problematisk punkt i livet der de trenger ny innsikt og en mer konstruktiv holdning til seg selv og sine omgivelser, og trenger profesjonell hjelp et stykke videre på veien. Tilnærmingen er dynamisk, med gjensidighet i både spørsmål og svar, innspill og utforsking. Den har også en fleksibilitet som gjør det effektiv både når det gjelder kortere, mer kriseorienterte forløp, og i dypere, mer langsiktig analyse.