Jeg er født 09.11 58, har en sønn i tenårene, bor på Nøtterøy ved Tønsberg.

Jeg er utdannet Diplomert Jungiansk Analytiker og Psykoterapeut ved C.G.Jung Instituttet i København, (se nedenfor),  og har drevet min praksis ved Tønsberg Psykoterapi siden 2003. Dette er en solid 6 årig psykoterapeutisk utdanning med høye krav til egenterapi; 100 timer før man i det hele tatt kan søke om opptak, ytterligere 200 i løpet av studietiden, og 100 timer supervisjon av klienter når man kommer så langt. Studentenes progresjon blir evaluert hvert år, det er to obligatoriske essays hvert år, og  til slutt en hovedoppgave som grunnlag for endelig godkjenning.

Etter endt utdanning satt jeg i Studieledelsen og var del av lærerstaben ved Jung Instituttet i 6 år.  Det innebar planlegging av undervisningsforløp og innhold, undervisning og evaluering av studenter og oppgaver, sensor-oppdrag , veiledning av studenter og arrangering av seminarer i instituttets regi. Etter 2016 har jeg kun selvstendige undervisningsoppdrag der.

Jeg sitter i styret for Norsk Forbund for Psykoterapi som representant for Analytisk Psykologi, NFAP, (Jungiansk terapi), der vi arbeider med saker som gjelder de fleste psykoterapeuter; blant annet offentlig autorisasjon, påvirkning av politiske instanser i forhold til refusjonsordninger, spredning av informasjon om psykoterapi, arrangering av fagdager og konferanser for å øke kunnskap om og utbredelse av psykoterapeutiske tjenester. Målet er å gjøre effektiv terapi av god kvalitet tilgjengelig for folk flest.

I tillegg har jeg arrangert flere 3-måneders serier med drømmegrupper i Tønsberg, lagt opp som en innføring i teoretiske begreper og modeller, samt praktiske teknikker som gjør det enklere å forstå og arbeide selvstendig med egne drømmer.